KØBSPROCESSEN – køb af fast ejendom i Malaga

Køb af fast ejendom på Costa del Sol

Dette er en hurtig guide med nyttig information omkring det at købe bolig eller fast ejendom på COSTA DEL SOL.

Tidsramme for køb af hus på Costa del Sol.

Tidsrammen for et køb af bolig på costa del Sol kan variere noget.

Har man som køber de nødvendige midler til rådighed når man har fundet den rette bolig, og er sælger villig til hurtig overtagelse, kan en handel afvikles på to ugers tid. Dette er dog ikke normalt.

I gennemsnit afvikles en ejendomshandel på mellem 4 til 6 uger fra den dato parterne bliver enige om pris, overtagelses dato og yderligere vilkår forbundet med køb af ejendom Spanien.

Er man som køber afhængig af at få bevilget et lån til fdelvis finansiering af købet, skal man være forberedt på at det kan tage op til 8-10 uger at gennemføre hele købsprocessen som afsluttes og underskrives ved en NOTAR.

KØB AF EJENDOM SPANIEN - FØRSTE TRIN: RESERVATION AF EJENDOMMEN

Når vi sammen har fundet den helt rigtige ejendom til salg på Costa del Sol, og vi er blevet enige med sælger om den endelige salgspris og overtagelsesdato, er det første trin i købsprocessen at RESERVERE EJENDOMMEN, således at den ikke sælges til anden side.

Dette gøres ved at indgå en såkaldt RESERVATIONS KONTRAKT.

Ved underskrivelse af  RESERVATIONS KONTRAKTEN, en kortfattet kontrakt som oprettes til dette formål, erlægger køber et mindre beløb til sælger eller dennes advokat, normalt 5-6.000€.

I meget korte træk indebærer RESERVATIONS KONTRAKTEN at køber får det erlagte beløb RETURNERET hvis sælger angrer sig, men MISTER det, hvis han selv angrer sig.

Reservering af ejendommen sikrer at ejendommen tages af markedet, samt at KØBERS ADVOKAT kan undersøge EJENDOMMENS JURIDISKE TILSTAND, herunder EJERFORHOLD, LÅN i ejendommen m.m. inden den endelige købekontrakt underskrives.

Køb af ejendom i spanien Andet trin: ”Contrato Privado” - PRIVAT KØBEKONTRAKT

Efter at KØBERS advokat ved hjælp af ”NUMERO CATESTRAL” (ejendommens NUMMER i ejendomsregisteret) har indhentet al nødvendig  information om ejendommen, og kan sige god for at ejendommen opfylder alle legale aspekter, oprettes ”Contrato Privado” eller PRIVAT KØBEKONTRAKT.

Heraf fremgår samtlige vilkår i handelen og der erlægges normalt etDEPOSITUM PÅ 10% af SALGSPRISEN ved underskrivelsen af "contrato privado de compra venta".

Kontrakten er bindende for begge parter.

Ombestemmer køber sig efter underskrivelse af Contrato Privado, mister han beløbet. Ombestemmer sælger sig, refunderes det DOBBELTE BELØB til køber.

Tredie trin: UNDERSKRIVELSE FORAN NOTAR

Alle parter mødes hos en NOTAR sammen med deres respektive representanter (advokater). Indgår der finasiering i købet, eller er der tidligere ikke indfriede lån i ejendommen, vil pågældende bank eller finansieringselskab også møde op til det endelige møde hos en notar.

NOTAREN har til opgave OPJEKTIVT AT INFORMERE ALLE  PARTER om den aftale man er ved at indgå og underskrive.

NOTAREN gennemgår derfor SAMTLIGE DOKUMENTER foran alle tidstedeværende, herunder oplæsning af SKØDE og andre relevante dokumenter.

RESTBELØBET betales og nøglerne til ejendommen leveres.

En meddelelse om ejerskiftet sendes øjeblikkeligt per fax fra Notaren til ejendomsregisteret (Registro de la Propiedad).

Det hele tager normalt et par timer før Ejendomsregisteret bekræfter det nye ejerskab.

NOTAR – hvad er en ”Notario” i Spanien.

At være NOTARIO i Spanien er den højeste titel indenfor jura i Spanien – hver notario har sin egen titel og LICENSNUMMER, hvilket samtidig giver dem retten til at åbne et ”NOTARIA” (Notarkontor) som er åbent for enhver borger, ligesom et advokatkontor.

Titelen betyder at man som NOTARIO kan agere som en UAFHÆNGIG JURIDISK ENHED med det formål at sikre, at enhver handel som gøres I HANS NÆRVÆR og med HANS UNDERSKRIFT, foregår på retmæssig vis, d.v.s. at ingen at parterne snyder den anden.

En NOTAR er derfor IKKE at forveksle med en advokat – for eksempel vil en NOTAR ikke blande sig i om den aftalte pris, om renterne på et lån er urimeligt høje, eller om der er ”mug i kælderen eller hul i taget”...alt dette falder under KØBERS ADVOKATS FORPLIGTIGELSER, idet NOTARIO ved gennemgang af DOKUMENTERNE med alle parter TIL STEDE, vil gå ud fra at der ikke er hul i taget.

Hans rolle som UAFHÆNGIG JURIDISK ENHED er helt enkelt at sikre sig at hver af parterne er informeret om alle detaljer i den aftale partnerne har indgået, og dermed, at de dokumenter som UNDERSKRIVES I HANS NÆRVÆR også stemmer overens med det aftalte - At underskrive hos en NOTAR hedder direkte oversat fra Spansk ”firmar ante notario” det vil sige at ”underskrive foran notar”.